Vize a stanovy Spolku

Vize - jak spolek pomáhá

Naší vizí je udělat ze Spolku instituci, která úzce spolupracuje se školou, zajišťuje finance a společně realizuje projekty pro rozvoj všech studentů konzervatoře.

Bez pomoci a součinnosti rodičů a přátel TK by to bylo nemožné.

Děkujeme, že se chcete taky zapojit.

Spolupráce se školou

Základem Spolku je spolupráce se školou a pedagogy. Obě instituce musí úzce spolupracovat a společně podporovat studenty školy.
Cílem je úzká spolupráce v rámci školních projektů a mimoškolních aktivit.

 • Pravidelné setkání vedení školy a Spolku

 • Plánování společných aktivit a rozvoj potřeb školy

 • Podpora reprezentace školy

 • Pomoc při budování moderní taneční školy 21. století, do které se děti těší, kde je pohodová atmosféra, dialog a důvěra mezi studenty a pedagogy

 • Společně povzbuzovat studenty a zapojovat rodiče

Bezpečnost a pohoda studentů

Prvořadá je psychická pohoda studentů na škole a jejich bezpečnost.

 • Rovnost studentů

 • Prevence šikany a preventivní programy

 • Digitální bezpečnost

 • Funkce školního psychologa a jeho (finanční) podpora ze strany Spolku

Školní koncerty, workshopy a aktivity

Spolek podporuje a pomáhá s akcemi realizovanými školou.

 • Pomoc při výrobě kostýmů, rekvizit, plakátů, programů, tisku vstupenek

 • Pomoc rodičů s organizací akcí

 • Zajištění focení a filmování

 • Odborníci: Přes rodiče a jejich kontakty zprostředkovává odborníky na oblasti jako jsou psycholog, právník, výživový specialista, fyzioterapeut, IT

 • Motivace dětí k aktivitě skrze rodiče a akce

 • Podpora studentů na soutěžích

 • Podpora dětí na domácích i zahraničních zájezdech s cílem rozvoje jejich kontaktů, motivací studentů a seznámením se s úrovní souborů v ČR i zahraničí

 • Podpora stáží studentů a pedagogů, výměnných programů

 • Pomáhá organizovat a informovat o tanečních workshopech v budově školy i mimo

 • Podpora online workshopů i v cizím jazyce

Tělesná hygiena

Každodenní trénink si vyžaduje odbornou péči i v oblasti péče o tělo, a to pod vedením odborníků. Víme, že pedagogové nemají neomezené kapacity, a proto úlohou Spolku je zprostředkovat tyto odborníky.

 • masáže, fyzioterapie, konzultace

 • podpora tělesné hygieny – kvalitní péče rehabilitace, fyzioterapie, masáže

 • kompenzační a relaxační aktivity studentů – podpora lekcí pilates, jogy, sm-system cvičení, posilování

Stravování a výživa

Strava by neměla odpovídat standardům běžné školy, ale měla by být přizpůsobená potřebám sportovců. Spolek chce hrát důležitou úlohu pomocníka, který pomůže zlepšit kvalitu stravování.

 • prosazování zdravého životního stylu, správné životosprávy

 • výživové poradenství

 • zdravé jídlo v jídelně, např. čtvrtek se zeleninou

 • automat na kvalitní jídlo, zdravé tyčinky

 • zdravá "sportovní" škola

Financování školních projektů a studentů

Spolek pomáhá získávat finance pro podporu školních i mimoškolních aktivit TK jako jsou koncerty, workshopy, vybavení… a realizací vlastních činností a aktivit.

 • Dotační programy od místních organizací, státních a mezinárodních institucí, grantových dotací, výzev MŠMT,

 • Spolupráce se sponzory

 • Prodej “reklamních předmětů” jako jsou mikiny, trička s logem TK

 • Zapojení rodičů a členů spolku do financování (členské příspěvky)

 • Vlastní činnost: vystupování žáků školy, koncerty, představení, plesy

Marketing a propagace TK

Do náplně marketingu spadá propagace školy, akcí, reklamní předměty školy (povzbuzující sounáležitost se školou), ale i vzdělávání studentů a tvorba osobní značky. Naše vize je pomáhat při:

 • Náboru nových žáků a studentů do 1. ročníků

 • Prezentovat práci školy na veřejnosti

 • Propagace koncertů, workshopů, akcí

 • Podpora studentů maturitních ročníků – semináře, porady k psaní životopisů, motivačních dopisů při hledání práce

 • Ukázat, jak se tvoří osobní brand žáků vyšších ročníků

 • Kariérní poradenství: jak najít práci, uspět na konkurzech

 • Reklamní předměty školy - merchandise

Podpora projektů TK

Škola, rodiče nebo studenti mohou navrhovat projekty, kterým Spolek pomůže k realizaci. Např

 • Online “video portál” - videa, lekce baletu, pozice, cvičení, které budou profesionálně natočená a cvičení realizována profesory, profesionálními tanečníky nebo studenty starších ročníků. Tento videoportál by mohl být doplňkem výuky pro pedagogy.

 • Diskuze a hosté - je mnoho osobností, které mohou přispět žákům, pedagogům i rodičům k rozšíření znalosti. Spolek může zprostředkovat / zajistit taková diskusní setkání.

Digitální dovednosti

Doba covidová nám ukázala, jaké mají rodiče, žáci, ale i pedagogové možnosti a schopnosti pro realizaci kvalitní online-výuky. Cílem je pomoci s oblastmi:

 • Online výuka pro učitele a žáky, úkoly, komunikace

 • Bezpečnost, sociální sítě

 • Práce s nástroji jako jsou Google Workspace / Microsoft team, Classroom, Canva, ...

Spolupráce s partnery

Spolek bude spolupracovat i s jinými institucemi a partnery na zkvalitnění své činnosti a využití těchto partnerů

 • Divadla v Brně i ČR

 • Baletní školy

 • Přispívat k působení odborníků ve škole – domácích i zahraničních

 • Podpora domácích i zahraničních zájezdů pro rozvoj kontaktů, motivaci studentů, seznámení se s úrovní souborů v ČR i zahraničí

 • Czechitas - zvyšování digitálních dovedností

 • HolkyZMarketingu - zvyšování marketingových dovedností

 • Nadace, fondy, rozvojové organizace

 • Město Brno, Jihomoravský kraj (jako zřizovatel TK)

Alumni - absolventi Taneční konzervatoře

Nejlepší referencí a pomocníkem jsou absolventi. Cílem je nastartovat aktivity, které zapojí do dění i bývalé studenty

 • Databáze bývalých studentů

 • Hosté na setkáních, workshopech, akcích školy a spolku


Oficiální stanovy Spolku

Stanovy ke dni 10.11.2022