Vize a stanovy Spolku

Vize - jak spolek pomáhá

Naší vizí je udělat ze Spolku instituci, která úzce spolupracuje se školou, zajišťuje finance a společně realizuje projekty pro rozvoj všech studentů konzervatoře.

Bez pomoci a součinnosti rodičů a přátel TK by to bylo nemožné. 

Děkujeme, že se chcete taky zapojit.

Spolupráce se školou

Základem Spolku je spolupráce se školou a pedagogy. Obě instituce musí úzce spolupracovat a společně podporovat studenty školy.
Cílem je úzká spolupráce v rámci školních projektů a mimoškolních aktivit.

Bezpečnost a pohoda studentů

Prvořadá je psychická pohoda studentů na škole a jejich bezpečnost.

Školní koncerty, workshopy a aktivity

Spolek podporuje a pomáhá s akcemi realizovanými školou. 

Tělesná hygiena

Každodenní trénink si vyžaduje odbornou péči i v oblasti péče o tělo, a to pod vedením odborníků. Víme, že pedagogové nemají neomezené kapacity, a proto úlohou Spolku je zprostředkovat tyto odborníky.

Stravování a výživa

Strava by neměla odpovídat standardům běžné školy, ale měla by být přizpůsobená potřebám sportovců. Spolek chce hrát důležitou úlohu pomocníka, který pomůže zlepšit kvalitu stravování.

Financování školních projektů a studentů

Spolek pomáhá získávat finance pro podporu školních i mimoškolních aktivit TK jako jsou koncerty, workshopy, vybavení…  a realizací vlastních činností a aktivit.

Marketing a propagace TK 

Do náplně marketingu spadá propagace školy, akcí, reklamní předměty školy (povzbuzující sounáležitost se školou), ale i vzdělávání studentů a tvorba osobní značky. Naše vize je pomáhat při:

Podpora projektů TK

Škola, rodiče nebo studenti mohou navrhovat projekty, kterým Spolek pomůže k realizaci. Např 

Digitální dovednosti

Doba covidová nám ukázala, jaké mají rodiče, žáci, ale i pedagogové možnosti a schopnosti pro realizaci kvalitní online-výuky. Cílem je pomoci s oblastmi:

Spolupráce s partnery

Spolek bude spolupracovat i s jinými institucemi a partnery na zkvalitnění své činnosti a využití těchto partnerů

Alumni - absolventi Taneční konzervatoře

Nejlepší referencí a pomocníkem jsou absolventi. Cílem je nastartovat aktivity, které zapojí do dění i bývalé studenty


Oficiální stanovy Spolku

Stanovy ke dni 10.11.2022

Rozpočet na školní rok 2023-24

Schválený rozpočet na školní rok 2023 - 2024 je koncipovaný jako vyrovnaný. Jednotlivé výdaje jsou realizovány pro Taneční konzervatoř.